Please fill all required fields
    Převzetí stavby - předávací protokol - na co nezapomenout?  
  - Stavba je komplexní "výrobek" a je důležité předání věnovat opravdu velkou pozornost
  - Ušetřete si starosti a nepříjemná překvapení po nastěhování
  - Získejte kvalitní podklad pro vyjednávání s dodavatelem (vady díla a nedodělky)
    Konstrukce a dispozice  
  1
  Trhliny ve stěnách a mezi stěnou a stropem
      Kontrola geometrie (svislost, rovinatost, pravé uhly) - následně představuje problém při zařizování nábytkem, kuchyňskou linkou apod.  
  Kontrola plošných rozměrů místností (často menší než v projektu - je možno žádat cenovou kompenzaci)
  Odvětrání a zateplení průduchů - pokud provedeno špatně, může dojit k výtoku kondenzátu z větracího potrubí
      Kontrola hlukové neprůzvučnosti v případě bytu a dvojdomu - certifikace není zárukou. Praktická zkouška je nenahraditelná (ječící manželka ve vedlejším bytě)  
  Kontrola krovu - ošetření konstrukce proti houbám a škůdcům
  Kontrola tloušťky stěn a příček (musí byt jako v projektu) - významný dopad na zvukovou izolaci
  Kontrola zatékání vizuálně - nesmí být žádná skvrna pod stopem nebo na stěně
      Kontrola kondenzace vlhkosti při prvních mrazech na části konstrukce (ostění, nadpraží, rohy místností, zárubně venkovních dveří) - indikace nesprávného provedení zateplení a vznik tepelných mostů  
  Provedení zatepleni - provětrávaní - opět kondenzace vlhkosti na stěnách, oknech, ostění
  Kontrola provedení dilatačních spár dle projektu - hrozí trhání zdiva a omítek po 12 měsících
  Zámečnické výrobky - kontrola stability, pevnosti ukotveni a spojů
    Povrchy vnitřní  
  Vrzání podlah - indikace nerovného podkladu
  Puchýře na malbě - indikuje vlhkost, nekvalitní provedení nebo neprodyšný nátěr
  Trhliny v omítce
  Škvíry mezi podlahovými bloky (parkety, prkna)
  Rovinatost povrchu (kontrola dvoumetrovou tyčí)
  Kvalita spárováni mezi obkladem (nutná kontrola pouhým okem ale velmi zblízka)
      Silikonové výplně spár mezi konstrukci a zařizovacími předměty - spára musí byt hladka a souvislá, bez přepojení či změn objemu výplně  
  Získat od stavební firmy kódy použitých barev
  Získat 1m2 obkládaček pro případné pozdější opravy (později není k dispozici stejný odstín)
  Získat kód použité spárovací hmoty
    Povrchy vnější  
      Venkovní dlažba - kontrola zatékání pod dlažbu - spáry a spoje musí být celistvé bez trhlin a prohlubní  
      Spádování povrchů musí byt provedeno směrem k odtoku - jednoduchá kontrola vylitím džberu vody na dlažbu - nesmí zůstat kaluže  
      Kvalita oplechování - dostatečný přesah, spádovost a dilatační spoje. Kvalita detailu (napojeni kusů, ohyby a pod.)  
  Pokud je plochá střecha, zkontrolovat že je živičná krytina pokryta zcela ochranou vrstvou (kačírek)
  Ověřit materiál spojovacího materiálu použitého v exteriéru - například hřebíky podbití krovu nesmí být rezivějící
  Plocha střecha - kontrola spádovosti (netvoří se kaluže)
  Kontrola kvality provedení zateplení termokamerou
    Výplně otvorů  
  Rovnoměrná doléhavost při zavřeném stavu
  Při otevírání nesmí dveře ani okna drhnout o podlahu či parapet
  Spáry mezi zárubní a stěnou - musí být minimální spára, případně vyplněná akrylovým tmelem
  Kontrola povrchu dveří a rámu oken (poškození, odřeniny apod.)
      Vchodové dveře - pokud osazeny protihlukovou lištou, u podlahy zkontrolovat těsnost - významný dopad na přestup hluku přes vchodové dveře  
  Vyzkoušet kování (otevírání a zavírání oken ve všech polohách)
    Technické zařízení  
  Dostatečný tlak teplé i studené vody (ČSN předepisuje 0,5 bar)
  Prodleva teplé vody - významné pro budoucí ztráty vody, energie a času
  Povrchové poškození sanitárních předmětů
      Vodotěsnost napojení sprchové vaničky či vany na okolní stěny - špatné provedení je indikováno černáním spár nad napojením  
  Vodotěsnost připojení odpadů - plně napustit umyvadlo či vanu a pak vypustit - největší tlak vody
  Průchodnost odpadu (plynulý odtok puštěné vody) - voda musí rychleji odtékat než přitékat
  Funkčnost napouštění a uzavírání nádržky WC - 2-3 za sebou spláchnout
      Vytápění - těsnost - vizuální kontrola připojení otopných těles - nekape voda a nejsou pod připojením na podlaze zaschlé skvrny  
  Vodorovnost osazeni radiátorů - vliv na zavzdušnění radiátorů a neefektivní vytápění
  Kontrola nastaveni topného systému - náběh teploty by měl být vyrovnaný na všech radiátorech
  Kontrola funkčnosti elektroinstalace (příslušné vypínače a světla)
      Kontrola připojení okruhu na jednotlivé jističe (musí odpovídat projektu elektroinstalace) - vše rozsvítit a postupně shazovat jističe. Zásuvky je třeba projit se zkoušečkou  
  Pevnost uchycení zásuvek a vypínačů na stěnách
        Další výbava a zařízení  
      EZS - kontrola funkčnosti vyhlášení poplachu - dosah a funkčnost jednotlivých čidel, GSM brány a popisu jednotlivých událostí systémem  
  Domácí videotelefon, zvonek
  Funkčnost vestavěný spotřebičů (např. lednice, myčka, trouba, varná deska, digestoř)
      Vzduchotechnika - přenos hluku přes potrubí a zkouška listem papíru - nasávání a výdech by měly mít subjektivně stejný tlak/tah  
      Osvětlení - kontrola funkčnosti svítidel - vše hned po příchodu rozsvítit a ponechat alespoň 1/2h - zjištění "studených spojů"  
  Kontrola funkčnosti rozvodů TV, SAT, INT, AUDIO a TEL
  Venkovní žaluzie a rolety - vyzkoušet pozice krajních poloh
  Podlahové vytápění - ověřit prohřívání podlahy v celé ploše
  pozn. Tento seznam samozřejmě není vyčerpávající. Každá stavba má svá specifika. Při převzetí stavby a posouzení veškerých aspektů doporučujeme osobní konzultaci a zapojení autorizovaného dozoru.
  autor: www.dozorinvestora.com

  Powered By SpreadsheetConverter