Please fill all required fields
    Koupě nemovitostí - co zvážit před koupí a proč?      
  - Ušetřete si starosti a nepříjemná překvapení po nastěhování
  - Získejte argumenty pro vyjednávání o ceně nemovitosti
    Lokalita      
    1   Kontrola územního plánu - klasifikace okolních pozemků, plán dopravní infrastruktury (budoucí silnice, železnice, metro apod.)      
      Příkon elektrické energie (hodnota hlavního jističe - jedna fáze, tři fáze?)      
      Tlak vody - kohoutky v nejvyšším patře      
      Dostupná media a zavedeni do domu (elektřina, plyn, voda, kanalizace)      
      Dopravní obslužnost (metro, bus)      
      Sociální vybavenost (škola, školka, zdravotnická zařízení, obchody)      
      Dostupnost parku a zeleně      
      Dopravní dostupnost nejčastěji používaných destinací (chalupa, zaměstnání, rodina)      
      Kvalita sousedství (indikace jsou: udržovanost domu, stáří vozového parku v sousedství, upravenost společných prostranství a pod.)      
      Zátopová oblast, úroveň 100/50 lete vody      
      Vzdálenost leteckého koridoru      
    Orientace na světové strany a okolí      
      Odstup budovy od hranice pozemku      
      Soukromí na pozemku      
      Orientace oken obytných místností (např. Obývací pokoj ideálně na JZ, Z, Ložnice na S)      
      Orientace terasy (Optimálně na J, JZ)      
      Terasa - vývody vzduchotechniky v blízkosti?      
      Hlučnost sousedícího výtahu      
      Hlučnost sousedících garážových vrat      
      Kvalita oplocení se sousedícími pozemky      
    Konstrukce      
      Provedení izolace proti vlhkosti      
      Možnost instalace alternativních zdrojů energie (tepelná čerpadla, solární panely, fotovoltaické panely)      
      Odvod dešťové vody - dle nových předpisů nesmí být do veřejné kanalizace      
      Získat energetický štítek budovy (kupní cena musí reflektovat nejen stav objektu, ale i budoucí pravidelné náklady na provoz objektu)      
      Materiál konstrukce stěn (pálená cihla, plynosilikátové tvárnice, dřevostavba, sádrokarton = má významný dopad na přenos hluku a na možnost zavěsit na stěnu hmotnější nábytek)      
      Materiál stropu, skladba podlahy - zkusit kročejovou a vzduchovou průzvučnost - dupáním, hlukem      
      Kvalita protiradonové izolace a množství radonu ve vzduchu (menší problém u podsklepených objektu, problém u přízemních objektu - požadovat měření      
      Střecha - Kvalita krovu, provedení oplechování, materiál střešní krytiny. U plochých střech stav a materiál vrchní vrstvy hydroizolace      
      Získat dokumentaci skutečného provedení stavby. Včetně vedení elektřiny, vody, plynu a kanalizace - Důležité pro jakékoli budoucí zásahy do konstrukcí a zařízení      
      Umístění výpustí odpadu a vodovodních přípojek      
      Je v katastru nemovitostí evidován jako objekt pro bydlení?      
    Vnější a vnitřní povrchy      
      Vrzání podlah, schodiště      
      Škvíry mezi podlahovými bloky (parkety, prkna)      
      Rovinatost povrchu (kontrola dvoumetrovou tyčí)      
      Dutost omítek - indikuje vlhkost, případně nesprávné provedení      
      Opadaná omítka ve spodní části stavby (indikace vzlínající vlhkosti)      
      Mapy na omítce (u paty nebo pod střechou - indikace zatékání, případně vzlínání vlhkosti)      
    Bytové domy      
      Udržovanost společných prostor a stav bytových rozvodů vody, plynu, elektřiny apod.      
      Výše příspěvku do společných fondu      
      Zadlužení družstva či společenství vlastníků      
    pozn. Tento seznam samozřejmě není vyčerpávající. Každý zákazník a každá nemovitost má svá specifika. Při výběru nemovitosti a posouzení veškerých aspektů doporučujeme osobní konzultaci.      
    autor: www.dozorinvestora.com      
               

  Powered By SpreadsheetConverter