Please fill all required fields
  V následujícím formuláři prosím doplňte informace v bílých buňkách:
  SPOTŘEBA ENERGIE OBJEKTU - vytápění, vaření a příprava teplé užitkové vody  
  Umístění rodinného domu (vyberte lokalitu) :
  (okres)
  Spotřeba tepla na vytápění    
  Obestavěný objem vytápěných prostor (objem objektu) : m³
  Průměrná teplota v objektu : °C
  Zvolte objekt dle tepelně-izolačních vlastností :
  1 RD: obvodová stěna z plných cihel tl.300-450mm, nezatepleno, strop se škvárovým zásypem
  2 RD: obdvodová stěna z dutých cihel tl.300 mm, střecha zateplena 120mm minerální vatou
  3 RD: obdvodová stěna opatřena izolací tl.70mm, střecha zateplena 140-160mm minerální vatou
  4 RD: obdvodová stěna opatřena izolací tl.10cm nebo z termoizolačních tvárnic, střecha zateplena 16cm minerální vatou
  5 Nízkoenergetický rodinný dům
  6 Pasívní rodinný dům
  Tepelná ztráta objektu při venkovní výpočtové teplotě : kW
  Průměrná venkovní teplota : °C
  Výpočtová venkovní teplota : °C
  Počet dnů v topné sezóně : den
      Spotřeba energie na vytápění : MWh/rok    
  Spotřeba tepla na ohřev teplé užitkové vody    
  Počet osob v domácnosti : os.
  Počet dní provozu domácnosti v roce : den
  Spotřeba teplé vody na osobu a den; (60-80l/os*den) : litrů
  Spotřeba energie na osobu a den na ohřev teplé vody : kWh/os.den
      Spotřeba energie na ohřev teplé vody : MWh/rok    
  Spotřeba tepla na vaření    
  Průměrný počet vaření za rok (např. 2x týdně oběd = 52x2=104 vaření za rok) : jídel
  Spotřeba plynu na jedno vaření (běžně 6kWh-8kWh) : kWh
      Spotřeba tepla na vaření : MWh/rok    
      Celková spotřeba tepla objektu : MWh/rok    
      GJ/rok    
  VÝPOČET SPOTŘEBY PALIVA  
  Vyberte palivo:
  Výhřevnost paliva: Spotřeba paliva :
  Cena paliva v lonském roce : Cena tepla : Kč/kWh
  Účinnost zdroje tepla: %              
    CENA ENERGIE ZA ROK (včetně DPH) :  
  Pozn.: průměrné ceny běžného roku vč.DPH (pouze orientační). Liší se dle sazeb jednotlivých dodavatelů a odběratelských tarifů.
  "p-rm" - prostorově-rovnaný m³ štípaného palivového dřeva

  Powered By SpreadsheetConverter