Vytvoření konstrukce ze smrkových hranolů
o Hranoly používáme o průřezu 6 až 8 cm. Hranoly mohou být uloženy vodorovně nebo
svisle (podle toho, zda plánujeme pokládat palubky vodorovně nebo svisle.
o Hranoly doporučujeme dávat s takovým odstupem, abychom nemusely následně
izolaci skelnou vatou přiřezávat, neb naopak nastavovat. Například při rozměru
izolačních desek  60 x 120 cm doporučujeme mezi hranoly ponechat rozestup 59cm
(resp. 118 cm). Stavba sauny bude rychlejší a levnější.
o Spojovací materiál použijte s nerezovou úpravou.
o Při rozmisťování konstrukce hranolů myslete na budoucí umístění dveří, lavic, kamen,
ovládacích prvku a větracích průduchů.  Tyto bude nutné na konstrukci přichytit, nebo
zavěsit.
o Rošt doporučujeme vytvořit i na podlaze a stropu sauny pro provedení izolace a
zajištění rovinatosti povrchů.
Vytvoření podlahy sauny
o Do vytvořeného roštu doplňte izolaci skelnou vatou a spáry utěsněte opět kousky
skelné vaty. Nepoužívejte PU pěnu.
o Rošt zaklopte dřevovláknitými deskami o tloušťce alespoň 2cm.
o Na dřevovláknité desky proveďte dlažbu s protiskluzovou úpravou.
o Po vytvoření roštu a podlahy osaďte dveře a větrací průduchy (např. z hliníkového krku
pro vzduchotechniku).
Doplnění elektroinstalace
o Veškeré elektroinstalace, které budou zabudovány ve stěně sauny a nebo budou
procházet do prostoru sauny musejí být provedeny ze speciální silikonové kabeláže.
Běžně označován jako CSSS.
o Běžně používané průměry jsou následující:
o Hlavní ovladač:  CSSS 5x2,5.
o Saunová kamna:  CSSS 5x1,5 (běžně pro kamna do výkonu 9kW).
o Pro saunové osvětlení a čidlo teploty stačí i menší průměr kabelu.
o Veškeré saunové elektroinstalace doporučujeme vést v husích krcích (s tepelnou
odolností nad 120 oC).
o Kabeláž doporučujeme vést při vnějším plášti sauny.

Zateplení sauny a parotěsnost
o Pro jednodušší manipulaci a doplňování zateplení doporučujeme vnější stěnu sauny
provizorně zaklopit, případně provést finální obklad vnější stěny sauny.
o Zateplení provádíme deskami ze skelných vláken. Skelná vlákna jsou nenasákavá a
odolná vůči vysokým teplotám. Nikdy nepoužívejte polystyrenové desky.
o Izolaci používáme v tloušťce hranolů. Běžně tedy 4 až 8 cm.
o Dle rozměrů izolačních desek / pásu ideálně volíme i rozmístění a odstup hranolů
tak, abychom nemuseli desky přiřezávat, nebo naopak doplňovat.
o V případě nutnosti vyplnit netěsnost tepelné izolace nikdy nepoužívejte PU pěnu a tyto
netěsnosti vyplňte opět skelnou vatou.
o Po provedení izolační vrstvy je třeba provést parotěsnou izolaci.
o Tuto izolaci provádějte ideálně z ktomu určených hliníkových fólií.
o Nepoužívejte parotěsné izolace pro běžné stavební konstrukce. Ty mají mnohem
nižší tepelnou odolnost.
o Parotěsnou izolaci překryjte alespoň 2cm a přelepte hliníkovou samolepící páskou
(opět s vysokou tepelnou odolností.
Obklad a doplňky
o Po provedení tepelné izolace a parotěsné izolace začneme s pokládáním palubek.
o Vnitřní palubky volíme ze dřeva s malým obsahem pryskyřice. Například severské
jehličnany.
o V případě kladení palubek vodorovně postupujeme od podlahy ke stropu.
o Pokud nemáme v rámci podlahy sauny provedený sokl z dlažby, doporučujeme
položit první palubku cca 1cm od čisté podlahy a následně překrýt spáru lištou z
tvrdšího dřeva (například dubová lišta).
o Před pokládkou v místech větracích průduchu se ujistěte, že výplň průduchů je
parotěsně spojena s parotěsnou fólií. Můžeme utěsnit opět samolepící hliníkovou
páskou.
o Následně můžeme osadit posuvné klapky na odvětrávání.
o Při zakrývání palubkami doporučuje označit na vnitřních palubkách osy hranolů
konstrukce (například papírovou páskou), pro následné snazší kotvení vnitřního
vybavení sauny (topidlo, lavice, osvětlení apod.
Při stavbě sauny svépomocí dodržujte hlavní zásady:
o V konstrukcích, ke kterým bude sauna přiléhat by nemělo být vedení plynu, vody apod.
o Veškeré elektrické rozvody vedené ve stěnách sauny musí být provedeny ze speciální silikonové
kabeláže, která odolává vysokým teplotám.
o Pro tepelnou izolaci sauny používejte zásadně materiálů na bázi skelných vláken (skelná vata)
a ne polystyrén. Skelná vata odolává vysokým teplotám a je lépe odvádí případnou vlhkost z
konstrukce sauny.
o Dveře sauny se musí otevírat po směru východu ze sauny. Tzn. Směrem ven ze sauny.
o Dodržujte minimální odstupy saunových kamen od okolních konstrukcí. Tento odstup je
stanoven výrobcem kamen.
o Nezapomeňte na přívod a odvod vzduchu z/do sauny. Přívod by měl být umístěn pod saunovými
kamny a jeho velikost přibližně 10 x 10 cm. Odvod vzduchu by měl být přibližně stejné velikosti a
měl by být umístěn pod stropem na druhé straně sauny.

Postup stavby sauny:
Kalkulátory Dokumenty a formuláře Návody a rady Energetická nezávislost
Stavba sauny Zateplení podkroví